متن و ترجمه آهنگ زیبای Ajda Pekkan - Arada Sirada


برای دانلود آهنگ به همراه متن و ترجمه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

Ajda Pekkan - Arada Sırada

 

 

Dünya farkında sen değilsin 
متوجه دنیا نیستی (توجهی به دنیا نمی کنی)


Bensiz aşkınla kalma böyle 
بدون من با عشقت اینجور باقی نمون


Kim var karşımda? Sen değilsin 
چه کسی در مقابل منه؟ تو نیستی


Bittin aslında ben de öyle
در واقع فنا شدی من هم همان طور (من هم فنا شدم)
 


Duyamadım aşktan ara sıra Birkaç yeni kelime yine de 
باز هم از عشق گه گاهی چند کلمه تازه نتونستم بشنوم  


Arada sırada aklıma geliyor 
گه گاهی به فکرم میاد


Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor 
مانند اومدنش رفتن رو نمی دونه (میاد و نمیره)


Kalbime gömülen emin olma diyor 
دفن شده در قلبم، میگه مطمئن نباش


Beni öldürüyor kendisi yaşıyor 
من رو می کشه و خودش زندگی می کنه


 

Arada sırada aklıma geliyor 
گه گاهی به فکرم میاد


Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor 
مانند اومدنش رفتن رو نمی دونه (میاد و نمیره)


Kalbime gömülen emin olma diyor 
دفن شده در قلبم، میگه مطمئن نباش
 


Bana gün dediğin akşamı buluyor                           
آنچه که به من روز گفته بودی شب رو پیدا می کند (وعده هایت به حقیقت نپیوست)


 

Aşklar faslında tek deliydim 


در فصل عشق ها تنها دیوانه بودم
Sende tam varken, bende gölge 
هنگامی که در تو کامل وجود داشت، نزد من سایه ( تو از من برتر بودی، تو در این مسیر از من جلوتر بودی)


Hayret aslında sen bilirdin 
عجب، در واقع تو می دونستی


Sustun karşımda ben de öyle
در مقابلم سکوت کردی، من هم همان طور (من هم سکوت کردم)

 

دانلود آهنگ به همراه متن و ترجمه

رمز فایل

2adownload.samenblog.com


برچسب ها : ,,,